Search
Please input text for search

Hyundai Naghi Parts |Cabin Air Filter

Dişli Qayış

Dişli qayış prosesin daha yaxşı fəaliyyəti üçün klapanları məhz vaxtında açıb-bağlayaraq mühərrikinizdə qaz paylayıcı vallara nəzarət edir.

Dişli Qayış

  • Funksiya və Mexanizm

    Porşenlərə uyğun ardıcıllıq ilə hərəkət etməsi üçün dişli qayış müvafiq qaydada kalibrlənməlidir. Nəqliyyat vasitənizdə hansı növ mühərrikin olmasından asılı olmayaraq, dişli qayışın nasazlığı mühərrikinizin qəfildən dayanmasına səbəb olacaqdır. Dişli qayış mühərrikə üst yumruqların düzgün vəziyyətdə olması ilə qoyulur və mühərriki işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün bu yumruqların düzgün vaxtda dönməyə davam etməsini təmin etməlidir.

  • center_left_title

Dişli Qayış

Dişli Qayış

Dişli qayışın keyfiyyəti barədə sadəcə görünüşünə görə mühakimə yürütmək olmaz. Yalnız orijinal Hyundai dişli qayışı xüsusi olaraq Hyundai avtomobiliniz üçün layihələndirilmiş və istehsal edilmişdir; avtomobili saz vəziyyətdə idarə etmək üçün həmişə orijinal Hyundai dişli qayışını soruşun.

Bu səhifədəki bəzi fotoşəkillər nəzarət altında çəkilməsinə baxmayaraq digərləri isə çəkilməyib. Bu səbəblə göstərilən şəkillər həqiqi rəng və məhsul xüsusiyyətlərindən bir qədər fərqlənə bilər.