Super Aero City


Möhtəşəm səyahətə hazır olun

Ümumi

image of super aero city rear diagonal view
Yeni Hyundai Super Aero City-nin əsas üstünlükləri möhtəşəm eksteryerlə birlikdə müştərilərin istədiklərini təmin etməkdir. Sürücü oturacağının və nəzarət cihazları panelinin təkmilləşdirilmiş erqonomik dizaynı sizə minik avtomobili sürürmüşsünüz kimi mükəmməl komfort hissi verir. Şəhərdən-şəhərə asılı olaraq daha uzun ön şüşə sahəsi və yeni dizaynlı duman fənərlərinə malik şaquli tip MFR ön fənərlər təhlükəsiz sürüşə kömək etməklə yanaşı, həm də təmtəraq hissi yaradır.
illustration of super aero city form and frame

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə möhkəmlik və etibarlılıq Yeni Super Aero City üçün başlıca əhəmiyyət kəsb edir

Yeni Super Aero City möhkəmlik hissi bəxş edir. Onun sürücü və sərnişinlərinin hər bir halda tam təhlükəsizlikdə olduqlarına heç bir şübhə ola bilməz. Bunun sirri isə çatı konstruksiyadır. Belə ki, mərkəzi rama konstruksiyaya nisbətən daha yaxşı bükülmə-burulma möhkəmliyinə malikdir. Bütöv parça tipli kuzov damı qövslər və gücləndirilmiş dam küncü paneli ilə təşkil olunmuş sərt gövdə həm aktiv, həm də passiv təhlükəsizlik amillərinin geniş diapazonunu və həddən artıq sabitliyi təmin edir ki, bu da bütün sürücü və sərnişinlər üçün mümkün ən yaxşı müdafiəyə imkan verir.

1. Bütöv ölçülü və pəncərə dayağına inteqrə olunmuş yan istiqamətverici tirlər
2. Sadələşdirilmiş arxa rama
3. Kuzovun qapalı formalı uzununa tir bölməsi
4. Künc panelinə əlavə edilmiş 2 bort
5. Bütöv parçaya inteqrə olunmuş kuzov damı qövsü
6. Möhkəm arxa rama
7. Mərkəzi ramanın kvadrat kəskli boru konstruksiyası
8. Orta qapının təkmilləşdirilmiş möhkəmliyi
9. Şassi kronşteyninin artırılmış hündürlüyü
image of super aero city electrostatic immersion system

Elektrostatik İmmersiya sistemi

HMC avtobus və yük maşını zavodu böyük tutumlu elektrostatik doldurma çəni ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da bütün avtobusun gövdəsini tutmağa qadirdir.
image of super aero city deck assembly method

Platforma yığılma metodu

Metod platformanının müxtəlif hissələrini bir birinə dəqiq, sərt və güclü şəkildə bağlamaqdadır.
Təklif istə

Təklif istə